Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PÉCS-GYÁRVÁROS

fejléckép
Az alapítvány neve: Szieberth Róbert Iskolafejlesztési Alapítvány

Székhelye: Pécs, Zsolnay Vilmos út 90.
Telefon: 06/30 377-5037Az alapítvány célja:
a Szieberth Róbert Általános Iskola oktató-nevelő munkája tárgyi feltételeinek javítása az idegen nyelv oktatása terén a nyelvválasztási lehetőségek bővítése, az ének-zene tagozaton az oktatási rendszer korszerűsítése, a Fúvószenekar technikai felszereltségének fejlesztése, hogy iskolánkban minden tanuló tudja képességeit kibontakoztatni érdeklődésének megfelelő területen.

Ezen általános célok elérésére az Alapítvány hivatott megteremteni egy hatékony eszközrendszert.


Az alapítványunkra befizetett támogatás a személyi jövedelemadóra és a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény alapján adókedvezmény érvényesítésére jogosít.

Az SZJA 1 %-ának felajánlását köszönettel fogadja alapítványunk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.Adószámunk: 1 8310469-1-02
Az alapítvány számláit a Szigetvári Takarékszövetkezet vezeti.

Számlaszáma: 50800104-11-000011Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki az eddig nyújtott támogatásokért. Az összeg felhasználásáról támogatóinkat évenként tájékoztatjuk.