Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PÉCS-GYÁRVÁROS

fejléckép

Eszközbeszerzés


Iskolánk a Nemzeti Tehetség Program Eszközbeszerzési pályázata keretében 2 millió forintért paravánokat, 3D nyomtatót, valamint táblajátékokat vásárolhatott. A 18 db paraván a rendezvényeink színvonalasabb lebonyolításában, a 3D nyomtató a tanulók számítástechnikai érdeklődésének új irányba terelésében, míg a táblajátékok a logikus gondolkodás, valamint a szabadidő helyes eltöltésének megtanulásában segítik diákjainkat. Az év végi Falfestő tábor programjainak megvalósításában már mindegyik újonnan vásárolt eszköz fontos szerepet kapott.
megjelent: 2019. 06. 22. | 19:23

Látogatás a PTE 3D Központjában


Iskolánknak a Nemzeti Tehetség Program Eszközbeszerzési pályázata keretében sikerült egy 3D nyomtatót vásárolnia. A tanév során az érdeklődő gyermekek azonban nem csak a nyomtatóval, de azt megelőzően a különböző 3D-s nyomtatási technológiákkal is megismerkedtek. Ezeket a Pécsi Tudomány Egyetem 3D Központjában tett április 26-ai látogatásuk alatt a valóságban is megnézhették tanulóink. A bemutató során megismerkedtek e technológia gyakorlati hasznával, a különböző nyomtatókkal, s bepillanthattak a nyomtatásra váró tárgyak tervezési folyamatába is.
megjelent: 2019. 04. 29. | 21:46

AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT lettünk


Iskolánk Tehetségpontját 2018. február 5-én akkreditálták, s ennek eredményeként mint AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT folytathatjuk tovább munkánkat. Nagyon szépen köszönjük a kollégák odaadó, lelkes munkáját, mellyel hozzájárultak ehhez az eredményhez, s Fükéné Walter Mária szakmai támogatását.

"...minden érték forrása bennünk van, de ennek kibontakoztatását, megvalósulását gondos és szakszerű bábáskodással lehet és kell segíteni."
(Czeizel Endre)


oldalsav__logo__akkreditalt_kivalo_tehetsegpont.jpg


megjelent: 2018. 03. 12. | 08:46

Városi történelem versenyen


A 650 éves az első magyar egyetem elnevezésű történelem versenyen két forduló után a döntőbe jutottak, és ott eredményesen szerepeltek iskolánk alábbi tanulói:

7-8. osztály
Gombos Georgina, Gnand Edina, Kovács Zsanett, 1. hely
Pankász Petra, Ruppe Dávid, Vidák Rajmund, 5. hely

5-6. osztály
Gálffy Kíra, Kult Anna, Makay Nikol, 4. hely
Tóth Zsófia, Benkó Gergő, Fischer Balázs, 8. hely

Felkészítő tanáruk: Áldozóné Teveli Margit


megjelent: 2017. 05. 01. | 13:14

Innen indultak program 2.


2017. február 17-én az "Innen indultak ..." programsorozatunk keretében Ottó Beatrix, a Debreceni Egyetem végzős biológus hallgatója tartott érdekes előadást a védett madarakat mentő akciókról. A 3.-4. osztályos gyerekek megismerkedhettek a parlagi sas fészkek őrzését célul tűző önkéntesek munkájával, melyben Beatrix is aktívan részt vett, valamint a túzokfészkeket, és fiókákat védő akcióval. A program végén a tanulók egy madárfelismerési játékban is részt vehettek.

megjelent: 2017. 03. 28. | 10:00

Picurkák muzsikája - Növendékhangverseny a Rajnai terembenA jókedvű és lelkes szereplők!


img_20170201_163944.jpg     img_20170201_164000.jpg

megjelent: 2017. 02. 02. | 08:47

"Éremeső" a gyárvárosi kis mazsoretteseknek


Tanítványaink életük első igazi versenyére, megmérettetésére utaztak a hét végén mazsorett műfajban.

A versenyen kiválóan és örömmel, boldogan szerepeltek, ezt bizonyítja a sok értékes helyezés.

Cadett, pompon és team ketegóriákban:

1. helyezés
Gyurman Zora, Nágl Kiara, Nágl Alina, Szilika Petra, Frank Loretta, Oldi Boglárka, Nagypál Blanka, Faluközi Amira, Rupp Mihaéla, Auth Médea, Horváth Evelin, Horváth Bianka


3. helyezés
Gyurman Zora, Rupp Mihaela, Auth Médea


Szívből gratulálunk és még nagyon sok sikert kívánunk!


Köszönjük Hasenauer Vivien mazsorett oktató felkészítő munkáját és a támogató, segítő Szülők együttműködését!

megjelent: 2016. 11. 12. | 21:07

Innen indultak program


Az „Innen indultak...” sorozat első programjaként Hohmann Balázs, iskolánk volt tanulója, akit beválasztottak a kiemelkedő Templeton Fellow-k közé, 2016. június 13-án előadást tartott a megújult Rajnai Henrik Teremben.

megjelent: 2016. 11. 11. | 11:55

Templeton Program


A magyar tehetséggondozás új lehetőségeként elindult a Magyar Templeton Program.
A program során a 10-19 éves és 20-29 éves korosztályokban kognitív tehetségek felkutatása, és támogatása történik. A beválogatott összesen 300 Junior Templeton Fellow-nak a legkiválóbb és legsikeresebb magyar tudósok, üzletemberek és szakértők segítenek majd képzésekkel, mentorálással és számos más lehetőséggel, hogy kibontakoztathassák a bennük lévő tehetséget.

megjelent: 2016. 11. 11. | 11:55

Csodálatos tudomány természettudományos tehetséggondozó tábor


csod_tud__emmi_logo_szines_1.jpg csod_tud__emet_logo_szines.jpg csod_tud__ntp_72_rgb.jpg csod_tud__ofi_logo.jpg


A pécsi Szieberth Róbert Általános Iskolában "Csodálatos tudomány" címmel természetismereti tábort rendeztek 2015. június 22-26-ig. Az öt napos programsorozat a Nemzeti Tehetség Program által kiírt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által támogatott pályázat keretében valósult meg, 780 000 Ft-ból. A témahéten a természet jelenségeivel kapcsolatos változatos és élményszerű programokon vettek részt a gyerekek. A Fény évéhez kapcsolódóan fizikai kísérleteket végeztek, ellátogattak a Zsolnay Negyedben a Varázsóra foglalkozásra és a Planetáriumba is. A Pannonpower Zöld Zóna Látogatóközpontjában megismerkedtek a villamos energia környezetbarát, biomassza alapú előállításával. A Zöld Híd Egyesületnél a vízzel és a levegővel kapcsolatos foglalkozásokon bővítették ismereteiket, majd az iskolába visszatérve a maguk által végzett kísérletekkel tovább gyarapították tudásukat. A program részeként személyiségfejlesztő, csapatépítő és kézműves foglalkozásokon is részt vettek a diákok. A hét zárásaként egy budapesti kiránduláson élvezték a Csodák Palotája játékait, és a Természettudományi Múzeum látnivalóit. A programsorozat 30 gyermek számára tette élménydússá és felejthetetlenné a szünidő első napjait.
A tábor szervezői
megjelent: 2016. 11. 11. | 11:55

Táblajáték képzés


megjelent: 2016. 11. 11. | 11:55

Tehetségpontunk bemutatkozásaMi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?
Iskolánk Pécs város hetedik általános iskolájaként nyitotta meg kapuit 1920-ban, s 1926-tól a jelenlegi épületében működik. A nagy hagyományokkal, pedagógiai kultúrával rendelkező iskola jelenleg is a keleti városrész közoktatásának egyik centruma.
Az iskola 2007-ig önálló intézményként működött. 2007-től Pécs város közoktatási intézményeinek átszervezése kapcsán, a többcélú intézménynek szakmailag és szervezetileg önálló intézményegysége, a Budai-Városkapu Iskola tagintézménye lett.
Jelenlegi neve: Budai-Városkapu Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Szieberth Róbert Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Iskolája.
Iskolánk tehetséggondozó tevékenysége közül kiemelkedik, hogy alapfokú művészetoktatási iskola is vagyunk. 1957-ben itt alakult meg az ország első úttörő fúvószenekara. Erre a hagyományra épült fel az alapfokú művészetoktatás. A zeneiskola, illetve a zenekar a bázisa Pécs város felnőtt fúvószenekarainak utánpótlásának. A zenekar 1995-ben fesztiválzenekari címet ért el, míg 2001-ben Pécs város közösségi életében végzett tevékenységéért Pro Communitate Pécs kitüntetésben részesült. Iskolánkban két korosztályos kórus is működik. Mindkettő, a Kicsinyek Kórusa, valamint a Felsős Kórus is többszörös Arany Diploma minősítést nyert el. A művészeti iskola 2007-ben Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet kapott.
A zenei képzésre alapult az iskolában a néptánc oktatás, amely mellé szakköri keretben - a városban elsőként 1990-től, immár 25 éve - mazsorettoktatás is társul.
Tehetséggondozó tevékenységünk másik fontos területe az általános iskolai oktatás. Tanórán kívüli kereteket is biztosítunk a tehetség ígéreteknek. Több szakkör, tehetséggondozó műhely működik iskolánkban. Ezek között találunk művészeti, drámajáték, táblajáték, német és angol nyelvi versenyekre felkészítő foglalkozásokat.
Iskolánkban 41 pedagógus tanít. A teljes tantestület tagjai közül 12 főnek egyetemi végzettsége van, 9-en pedig szakvizsgázott pedagógusok. Egy kollégánk pedig rendelkezik tehetség fejlesztői szakvizsgával.
Pedagógusaink elhivatottságának és szakértelmének köszönhetően számos továbbképzésen vettek részt. A kompetencia alapú oktatás széles módszertanának és tanulási technikáinak köszönhetően már a tanórák keretein belül is lehetőség nyílt a tehetségek azonosításának és fejlesztésének különböző módjaira.
A tehetségpont megalakítására jelenlegi eredményeink is alkalmassá teszik az iskolánkat. Módszertani megújulásunk eredményeképpen alkalmazzuk a Mesezene betűtanítási programot, valamint egyre több osztályban kerül bevezetésre a Komplex Instrukciós Program is. Tehetségfejlesztő munkánk hatékonyságát igazolja a különböző kompetencia területeken elért számos versenyeredményünk, valamint a művészeti szakközépiskolába sikeresen felvett tanulóink sora.A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései
Azzal, hogy iskolánk tehetségponttá válik, a meglevő tehetséggondozási tevékenységünk egy eddiginél is szélesebb skálán fog elhelyezkedni, melyet hagyományainkra, és az eddig elért eredményekre támaszkodva terjesztünk ki. A tervezett hatókör közül kiemelnénk a már meglévő intézményi struktúrát.
A tehetségpont hatóköre helyi és ezen belül intézményi, az 1. osztályostól a 8. osztályos tanulókig terjed. A nevelés egyes területein együttműködünk más oktatási intézményekkel, főleg az iskolaközpont többi általános iskolájával. Terveink között szerepel közös versenyek, bemutatóórák, szakmai napok szervezése.
Fontosnak tartjuk az általános iskolai beiskolázást, ezért a környező óvodákat bejárva, megszervezzük iskolánkban a zeneóvodát, valamint a játékos foglalkozásokat az óvodások számára. Már ezeken a foglalkozásokon is próbáljuk keresni a tehetségígéreteket.
Fontos együttműködő partnerként tekintünk azokra a középiskolákra, amelyekbe iskolánk végzősei továbbtanulnak. Közös programok, tájékoztatók segítik elő tanulóink eredményes pályaválasztását.
A művészetoktatás egyik fő célja az iskolában folyó kulturális élet kiterjesztése az intézmény falain túlra is. Iskolánk Pécs keleti városrészének kulturális centrumaként kívánja betölteni ezt a szerepet. További célunk a különböző művészeti ágak (képzőművészet, táncművészet) együttműködésének serkentése. Kiállításaink, koncertjeink révén igyekszünk népszerűsíteni művészeti iskolánkat, mely által sok ember számára magas színvonalú kulturális programot tudunk biztosítani.
Fontosnak tartjuk az együttműködést a különböző szakmai szervezetekkel, szakszolgálatokkal, melyek tehetséggondozási programjaink megvalósítását segítik elő. Együttműködünk a Szieberth Róbert Iskolafejlesztési, valamint más, a tehetséggondozást elősegítő alapítvánnyal is.A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai
Az iskolánkban nagy örömmel és elhivatottsággal végezzük a tehetségek azonosítását és fejlesztését is.
A tehetséggondozás már a tanórákon elkezdődik, és az itt felbukkanó tehetségígéretek kerülnek a különféle tehetséggondozó foglalkozásokra, szakkörökre. Ezek keretein belül készítjük fel a gyerekeket a különböző tanulmányi, valamint vers- és prózamondó versenyekre. Iskolánkban jelenleg működik színjátszó és drámaszakkör is, ahol az irodalom és előadó-művészet iránt érdeklődő tanulók kapnak segítséget tehetségük kibontakoztatásához. Évente rendezzünk az alsósok számára Mesevetélkedőt, felsősöknek Valentin napi vetélkedőt, évfolyamszintű témaprojekteket, valamint az egész iskola közössége számára Gyárvárosi Majálist.
Tanulóink számára lehetőséget adunk tehetségük megmutatására, melyek közül a következő programok emelkednek ki.
A zenei területen városi és megyei versenyek, minősítő hangversenyek, valamint fellépések a megye, város és a városrész különböző kulturális rendezvényein, mint például a Pécsi Napok rendezvénysorozat, az Éneklő Ifjúság kórustalálkozó, a Pécsi Advent. Komplex művészeti programként jelent meg az iskola életében a Lépj! Légy Pécs Jövője pályázat során megvalósuló, a város közterei kivitt zenés, táncos bemutató. Köznevelés az iskolában című pályázati forrásból városunk legnagyobb bevásárló központjában valósítottunk meg egy zenés, táncos villámcsődületet. Saját rendezésű programjaink a Karácsonyi Hangverseny, a SZIROM est, melyek a különböző művészeti ágakban tehetséges tanulók bemutatkozására adnak tág lehetőséget.
A képzőművészetben tehetséges tanulóink rajzversenyeken, és más művészeti pályázatokon is eredményesen vesznek részt. Munkákból kiállításokat rendezünk az iskola folyosóján és nagyobb rendezvényeinken. Kollégáink egy része a vizuális kultúra oktatása során L. Ritók Nóra módszerével és tantervi ajánlásával fejleszti a tehetséges tanulókat.
A nálunk tanuló gyermekek egy része néptánc és mazsorett csoportban táncol. A csoport fellép az iskolai és városi rendezvényeken, különféle találkozókon.
A sport területén a labdarúgás, a grundbirkózás, az atlétika egyes ágai azok, amelyekben iskolánk tanulói eredményesen szerepelnek.

Anyagi fenntarthatóság:
A tehetségpont működtetéséhez legfontosabbnak pedagógusaink szakmai elhivatottságát, önerejét, a tehetséggondozás megvalósítása során befektetett munkáját tartjuk.
Ezen kívül természetesen szükséges a megfelelő anyagi háttér biztosítása is melyhez nélkülözhetetlen a fenntartó (KLIK) és a működtető (Elszámolóház) szakmai és anyagi támogatása.
Iskolánk aktív pályázatíró tevékenységet folytat, s az ezek során elnyert pénzek egy részét is tehetségfejlesztő munkánkra fordítjuk.
Tehetséges tanulóinak segítésére létrehoztuk és működtetjük a Szieberth Róbert Iskolafejlesztési Alapítványt, mely rendszeres támogatásban részesíti a gyerekeket.
Munkánk során támaszkodhatunk a környezetünkben működő civil szervezetek támogatására is.

megjelent: 2016. 11. 11. | 11:55