Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PÉCS-GYÁRVÁROS

fejléckép
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL


ISKOLAORVOS: Dr. DOROZSMAI ÉVA
ISKOLAVÉDŐNŐ: SÖRÖS IRÉN


ISKOLANAP: KEDD
FOGADÓÓRA: KEDD 13.00 - 15.00 óra
ELÉRHETŐSÉG: 72/ 532-879 (kedd)
  vedonotvt@gmail.comJOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT FÖBB FELADATAINK:
  • Szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása (2. 4. 6. 8. évfolyam)
  • Védőoltások szervezése, lebonyolítása (6. 7. évfolyam)
  • elsősegélynyújtás
  • egészségnevelés
AZ ISKOLÁBAN BETEGRENDELÉS NINCS!!!